geschiedenis

Het Twents Mandoline en Gitaar Orkest (TMO) werd opgericht op 25 oktober 1922 onder de naam “Enschedees Mandoline Orkest Ons Genoegen”, met als dirigent de heer Willemsen. Er volgden een aantal jaren van groei en bloei. Door fusie met mandolineclub PALVU werd op 13 mei 1945 de naam gewijzigd in “Verenigd Enschedees Mandoline Orkest Ons Genoegen” (VEMOG). Nu werd een gouden tijd ingeluid.

In 1948 werd de Dr. A.P. Murkens prijs gewonnen, hetgeen de hoogste eer in Nederland betekende. Verder werden op tal van concoursen in binnen- en buitenland de hoogste prijzen behaald. In 1953 nam de heer Paul de Heer de dirigeerstok over. In de 60-er jaren liep het aantal leden sterk terug en dit was ook het geval bij de zusterverenigingen in omringende plaatsen. En zo gebeurde het dat er van orkesten, die inmiddels opgeheven waren, leden naar VEMOG kwamen. Het aantal leden stabiliseerde zich tussen de 25 en 30.

Doordat de leden uit verscheidene plaatsen in Twente afkomstig waren werd in 1971 besloten de naam te wijzigen in ‘Twents Mandoline Orkest’ (TMO). Hierna werden veel buitenlandse concertreizen gemaakt met als hoogtepunt een reis naar Denemarken op uitnodiging van een aantal Deense verenigingen. In 1989 werd Leo van Rutte als dirigent benoemd. In 2008 veranderde de naam in ‘Twents Mandoline en Gitaar Orkest’.